Πένυ Βασιλούνη
Τηλεπαρουσιάστρια

Πένυ Βασιλούνη
Τηλεπαρουσιάστρια

Ελενα Λαδοπούλου - Τηλεπαρουσιάστρια

Ελενα Λαδοπούλου – Τηλεπαρουσιάστρια

Μαριάννα  Θαμπάτ - Τηλεπαρουσιάστρια

Μαριάννα Θαμπάτ – Τηλεπαρουσιάστρια

Μαρίνα Δούκα - Τηλεπαρουσιάστρια

Μαρίνα Δούκα – Τηλεπαρουσιάστρια

Κωνσταντίνα

Κωνσταντίνα